polski ▼

Examples

Zebraliśmy kilka przykładowych obrazów i powstały z nich widok w formacie STL. Konwertując własne pliki, będziesz mieć możliwość przesłania pliku po konwersji. Sprawdź to, jeśli chcesz, aby twój plik został uwzględniony na tej stronie.

1. Podstawowe Wirowanie

Tutaj mamy prosty wzór wirowania, demonstrujący możliwość tworzenia modeli 3D o stałej wysokości na podstawie prostych czarno-białych obrazów. Podczas konstruowania modelu 3D nasz konwerter zastosuje wysokość 10mm do geometrii, w której znajdzie biały piksel i 0mm do wszystkich czarnych pikseli.

 

2. Czarno-białe Wirowanie

Jest to bardziej złożony wzór wirowania, który demonstruje możliwość tworzenia modeli 3D o różnej wysokości na podstawie czarno-białych obrazów. Podczas konstruowania modelu 3D, konwerter zastosuje wysokość 10mm do geometrii, w której znajdzie biały piksel i 0mm do wszystkich czarnych pikseli. Wszystkie odcienie pośrednie będą reprezentowane proporcjonalnie w ostatecznym modelu 3D.

3. Odwrócone Czarno-białe Wirowanie

Tutaj używamy tego samego obrazu i zaznaczamy opcję "Owdróć Widok". Odwróci to powstałą geometrię:

 

© 2023 ImageToStl. Konwertuj swoje obrazy na pliki 3D.