polski ▼

Mapa wysokości

Mapa wysokości to dwuwymiarowa reprezentacja trójwymiarowego terenu, w której każdy piksel na mapie odpowiada określonej wartości wysokości. Innymi słowy, jest to obraz w skali szarości, w którym jaśniejsze kolory reprezentują wyższe wysokości, a ciemniejsze kolory niższe. Mapy wysokości są powszechnie używane w grach wideo, oprogramowaniu symulacyjnym i środowiskach rzeczywistości wirtualnej do tworzenia realistycznego terenu.

Mapy wysokości są zwykle generowane za pomocą oprogramowania lub tworzone ręcznie przez artystów. Oprogramowanie takie jak nasze narzędzie Image to STL, a także inne oprogramowanie, takie jak World Machine, Unity Terrain i Unreal Engine, oferują wbudowane narzędzia do generowania map wysokości w oparciu o różnorodne parametrów, takich jak szum, erozja i fraktale. Artyści mogą również ręcznie tworzyć mapy wysokości, malując lub rzeźbiąc teren za pomocą oprogramowania takiego jak Photoshop lub ZBrush.

Po wygenerowaniu lub utworzeniu mapy wysokości można jej użyć do utworzenia siatki terenu 3D. Odbywa się to poprzez pobranie wartości wysokości z mapy wysokości i użycie ich do określenia wysokości wierzchołków w siatce 3D. Siatkę można następnie teksturować i oświetlać, aby stworzyć realistyczne środowisko. W silnikach gier, takich jak Unity i Unreal, mapy wysokości są często używane do tworzenia dużych, otwartych środowisk z dynamicznym oświetleniem i efektami pogodowymi.

Jedną z zalet korzystania z map wysokości jest to, że pozwalają one uzyskać wysoki poziom szczegółowości terenu bez konieczności stosowania dużej liczby wielokątów. Dzięki temu idealnie nadają się do zastosowań działających w czasie rzeczywistym, takich jak gry wideo, w których wydajność ma kluczowe znaczenie. Ponadto mapy wysokości można łatwo modyfikować lub regenerować, aby tworzyć nowe warianty terenu lub optymalizować wydajność.

Map wysokości można również używać w połączeniu z innymi technikami, takimi jak mapowanie przemieszczeń i teselacja, aby tworzyć jeszcze bardziej szczegółowe tereny. Mapowanie przemieszczeń polega na użyciu tekstury do przemieszczania wierzchołków siatki, tworząc bardziej szczegółową powierzchnię. Teselacja to technika, która dzieli siatkę na mniejsze trójkąty, aby uzyskać więcej szczegółów tam, gdzie jest to potrzebne, na przykład na stromych zboczach lub klifach.

Streszczenie

Mapy wysokości są niezbędnym narzędziem do tworzenia realistycznych środowisk 3D w szerokim zakresie zastosowań, od gier wideo, przez oprogramowanie symulacyjne, po wrażenia rzeczywistości wirtualnej. Pozwalają artystom i programistom szybko i wydajnie tworzyć szczegółowe tereny, bez poświęcania wydajności i jakości.

© 2023 ImageToStl. Konwertuj swoje obrazy na pliki 3D.