Utwórz trójwymiarową mapę wysokości

Oto przydatne narzędzie do konwersji obrazów map wysokości na modele pełnych map wysokości 3D (lub wysokości). Narzędzie obsługuje obrazy kolorowe i w skali szarości. Można skonfigurować właściwości kolorów, aby dostosować sposób interpretacji obrazu przez narzędzie. Wybierz jeden z wielu formatów modeli 3D, w którym chcesz zapisać mapę wysokości, na przykład BLEND Blender, PLY, STL i wiele innych.

Narzędzie wykorzystuje kolory wierzchołków lub ścian do przedstawienia informacji o kolorze, a nie tekstur. Zaletą tego jest to, że zapewnia większą kompatybilność z formatami 3D, które nie obsługują tekstur. Jeśli wybrany format modelu 3D nie obsługuje kolorowych wierzchołków ani ścian, powstały model nie będzie zawierał żadnych informacji o kolorach.

© 2024 ObrazToStl. Konwertuj pliki PNG i JPG na pliki 3D STL.

Your files are ready to download!