nynorsk ▼

Ekstruder

Den grunnleggende prosessen med ekstrudering er å ta en flat, todimensjonal form og gi den en viss grad av dybde, og dermed gjøre en 2D-form til en 3D-form. 2D-formen vil vanligvis bli definert i en 3D-modellering eller CAD-applikasjon som en flat form på X- og Y-aksen og deretter utvidet oppover langs Z-aksen ved bruk av ekstrudering. Denne prosessen lar en 3D-designer raskt lage komplekse 3D-modeller fra noen få enkle former og kommandoer.

Som et eksempel, her er en enkel sekskantform som vi først tegner som en 2D-kontur i vår 3D-editor i det første bildet. Når dette er tegnet, velger vi Ekstruder-kommandoen og spesifiserer høyden vi ønsker å ekstrudere med. I dette eksemplet skal vi ekstrudere formen vår med 4 mm. Når det er bekreftet, har vi det endelige ekstruderte 3D-objektet hvis dybde er 4 mm.

En enkel 2D sekskantskisse

En enkel 2D sekskantskisse

Innstilling av ekstruderverdien for sekskantskissen

Innstilling av ekstruderverdien for sekskantskissen

Den komplette ekstruderte sekskanten

Den komplette ekstruderte sekskanten

Muligheten til å ekstrudere en 2D-form inn i 3D-rom er en funksjon i de fleste 3D-modeller og CAD-applikasjoner. For enkel engangsekstrudering av bilder i både farger og svart/hvitt kan du bruke vår egen ekstruderingsverktøy som lar deg laste opp et hvilket som helst bilde, spesifisere en ekstruderingsverdi og få den resulterende 3D-modellen levert rett til nettleseren din for forhåndsvisning og nedlasting. Her bruker vi verktøyet vårt i aksjon som brukes til å utføre en fargeekstruderingsoperasjon på Blender logo:

Den originale Blender logobildefilen

Den opprinnelige Blender logo bildefil

Den ekstruderte 3D-versjonen av Blender-logoen

Den ekstruderte 3D-versjonen av Blender-logoen

En annen visning av den ekstruderte 3D-versjonen av Blender-logoen

En annen visning av den ekstruderte 3D-versjonen av Blender-logoen

© 2024 ImageToStl. Konverter PNG- og JPG-filer til 3D STL-filer.