čeština ▼

Vytlačit

Vysunout 3D model znamená vzít 2D tvar a dát mu hloubku nebo výšku, v podstatě vytvořit 3D objekt. Proces vytlačování zahrnuje převzetí 2D tvaru a jeho použití jako základu k vytvoření 3D objektu jeho vytažením nebo zatlačením ve směru kolmém k jeho původní rovině. Výsledkem je pevný tvar, který lze otáčet a prohlížet z libovolného úhlu.

V softwaru pro 3D modelování je vytlačování běžným nástrojem používaným k vytváření různých objektů. Tento proces zahrnuje výběr 2D tvaru, jako je mnohoúhelník nebo kruh, a poté zadání hloubky nebo výšky, kterou chcete k tvaru přidat. Software poté vytvoří 3D objekt vysunutím 2D tvaru v určeném směru. To je užitečné zejména pro vytváření objektů s jednotnou tloušťkou nebo pro přidávání detailů k existujícímu objektu.

Vysunutí lze také použít k vytvoření složitějších 3D modelů kombinací více vysunutých tvarů. Vysunutím tvarů v různých úhlech a směrech je možné vytvářet objekty s různými křivkami, úhly a tvary. Tento proces se běžně používá v architektonickém modelování k vytváření detailních stavebních struktur, stejně jako v průmyslovém designu k vytváření produktů, jako je nábytek a spotřebiče.

© 2024 ImageToStl. Převeďte své obrázky do 3D mesh souborů.