polski ▼

FAQ

Co robi to narzędzie?

Nasze narzędzie konwertuje dane obrazu (bitmapy) na geometrię 3D, która jest następnie zapisywana w popularnym formacie pliku .STL

Czy jest to darmowe?

Tak. Nasze narzędzie jest w 100% darmowe.

Jakie pliki są przez niego wspierane?

Narzędzie może konwertować najpopularniejsze formaty plików graficznych, takie jak .PNG i .JPG. Dane wyjściowe są dostarczane w formacie .STL, który może być używany w większości aplikacji graficznych 3D.

Czym jest plik .STL?

Format pliku STL opisuje nieustrukturyzowaną, triangulowaną powierzchnię trójkątów przy użyciu kartezjańskiego układu współrzędnych 3D. Pliki STL nie zawierają żadnych danych o skali, a jednostki są dowolne.

W jaki sposób narzędzie odczytuje dane pikseli obrazu?

Geometria 3D jest tworzona na podstawie jasności każdego piksela w obrazie źródłowym. Na przykład przy domyślnych ustawieniach narzędzia, czarny piksel reprezentuje wysokość piksela 3D wynoszącą 0 mm, a biały piksel, wysokość piksela 3D wynoszącą 10 mm. Kolory pomiędzy nimi zostaną przekonwertowane na piksel 3D w tym zakresie.

Co robi funkcja "Odwróć Widok"?

Ta opcja odwraca konwersję zakresu czerni do bieli, więc przy ustawieniu tej opcji czarny piksel zostanie wyrenderowany jako piksel 3D o wysokości 10 mm, a biały piksel, jako 0 mm.

Jak Regulować Detale Modelu?

Opcja "Szczegóły” pozwala kontrolować rozdzielczość tworzonego pliku STL. Niska szczegółowość szybko wygeneruje model i spowoduje powstanie mniejszego pliku. Generowanie opcji Wysoka będzie trwało dłużej i może skutkować bardzo dużym rozmiarem pliku..

Co robi funkcja "Włącz Wygładzanie"?

Z pomocą tej opcji konwenter spróbuje usunąć lub wyglądzić jakiekolwiek wypuklenia w końcowym modelu 3D. Wypuklenia zazwyczaj spowodowane są bardzo kontrastowymi, sąsiadującymi pikselami w obrazie źródłowym.

© 2023 ImageToStl. Konwertuj swoje obrazy na pliki 3D.