nynorsk ▼

Rasterbilde

Rasterbilder er en samling av piksler arrangert på en rutenettlignende måte og blir ofte referert til som en bitmap. Mengden data som trengs for å lagre disse pikslene vil avhenge av antall farger bildeformatet er i stand til å vise. Uten komprimering kan størrelsen på en rasterfil raskt bli veldig stor, og det er grunnen til at de fleste moderne bildeformater vil implementere en slags komprimering, enten det er tapsfulle eller tapsfri kompresjon. Begge gjør en god jobb med å redusere rasterfilstørrelsen betydelig.

Hver piksel er vanligvis representert av røde, grønne og blå komponenter (RGB). Antallet biter som brukes til å representere disse RGB-komponentene blir referert til som bitene per piksel (bpp), der jo høyere biter per piksel, jo flere farger kan brukes og også større blir den resulterende rasterbildefilstørrelsen. Antall bits per piksel styrer hvor mange unike farger som kan representeres i rasterformatet. For eksempel kan et rasterbildeformat som bruker 12 biter per piksel ha maksimalt 4096 farger.

For å muliggjøre mer fleksibilitet i fargene som kan brukes, implementerte mange tidligere rasterformater indekserte fargepaletter, der bildet ville kunne vise opptil 256 farger fra totalt 16,7 millioner farger (noen eldre formater vil støtte færre farger). Denne tilnærmingen, kombinert med en annen algoritme som f.eks Floyd-Steinberg forskjellig algoritme muliggjorde god bildekvalitet ved lagring av fullfargebilder.

Et skjermbilde fra et tankbasert videospill

Et skjermbilde fra et tankbasert videospill

En rasterfil fra en gammel Acorn Archimedes-datamaskin

En rasterfil fra en gammel Acorn Archimedes-datamaskin

Et videospillrasterbilde lagret som en PNG

Et videospillrasterbilde lagret som en PNG

For mer informasjon om bildeformater, diskuterer vi de forskjellige komprimeringsmodusene i disse to artiklene om tapsfulle og tapsfri kompresjon.

© 2024 ImageToStl. Konverter PNG- og JPG-filer til 3D STL-filer.