Ελληνικά ▼

Εικόνα ράστερ

Μια εικόνα ράστερ, γνωστή και ως εικόνα bitmap, είναι μια δισδιάστατη αναπαράσταση μιας εικόνας ή ενός γραφικού που αποτελείται από μεμονωμένα pixel. Είναι μια από τις κύριες μορφές που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και την εμφάνιση ψηφιακών εικόνων. Μια εικόνα ράστερ αποτελείται από ένα πλέγμα μικροσκοπικών εικονοστοιχείων σε σχήμα τετραγώνου, το καθένα με το δικό του χρώμα ή τιμή κλίμακας του γκρι. Όταν συνδυάζονται, αυτά τα pixel σχηματίζουν την πλήρη εικόνα.

Ο όρος "raster" αναφέρεται στο μοτίβο σάρωσης που χρησιμοποιείται στις παραδοσιακές οθόνες καθοδικού σωλήνα (CRT), όπου η δέσμη ηλεκτρονίων κινείται οριζόντια σε κάθε γραμμή και μετά κατακόρυφα προς τα κάτω στην επόμενη γραμμή. Αυτό το μοτίβο σάρωσης αντικατοπτρίζεται στη δομή μιας εικόνας ράστερ, με τη θέση κάθε εικονοστοιχείου να καθορίζεται από τη γραμμή και τη στήλη του στο πλέγμα.

Η ανάλυση μιας εικόνας ράστερ ορίζεται από τον αριθμό των pixel που περιέχει. Οι υψηλότερες αναλύσεις έχουν περισσότερα pixel ανά μονάδα επιφάνειας, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη λεπτομέρεια και ευκρίνεια. Ωστόσο, η αύξηση της ανάλυσης αυξάνει επίσης το μέγεθος του αρχείου, καθώς απαιτούνται περισσότερα δεδομένα για την αποθήκευση των πληροφοριών χρώματος κάθε pixel.

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των ράστερ εικόνων είναι η αδυναμία τους να κλιμακωθούν χωρίς απώλεια ποιότητας. Δεδομένου ότι κάθε pixel αντιπροσωπεύει μια συγκεκριμένη τιμή χρώματος, η μεγέθυνση μιας εικόνας ράστερ κάνει τα μεμονωμένα pixel να γίνονται πιο ορατά, με αποτέλεσμα την απώλεια ευκρίνειας και pixelation. Αντίθετα, η μείωση του μεγέθους μιας εικόνας ράστερ δεν οδηγεί γενικά σε απώλεια ποιότητας, καθώς τα εικονοστοιχεία μπορούν να συνδυαστούν και να υπολογιστούν κατά μέσο όρο για να δημιουργήσουν μια οπτικά αποδεκτή αναπαράσταση.

Οι εικόνες ράστερ χρησιμοποιούνται συνήθως σε διάφορες εφαρμογές, όπως η ψηφιακή φωτογραφία, τα γραφικά Ιστού και η ψηφιακή τέχνη. Είναι κατάλληλα για την αναπαράσταση σύνθετων και λεπτομερών σκηνών, όπως φωτογραφίες, λόγω της ικανότητάς τους να αποτυπώνουν λεπτές χρωματικές παραλλαγές και περίπλοκες λεπτομέρειες. Ωστόσο, για γραφικά που απαιτούν επεκτασιμότητα και ευκρίνεια σε διάφορα μεγέθη, προτιμώνται διανυσματικές εικόνες, οι οποίες αποτελούνται από μαθηματικές διαδρομές και σχήματα.

© 2023 ImageToStl. Μετατρέψτε τις εικόνες σας σε αρχεία 3D mesh.