Rastrový obrázek

Rastrové obrázky jsou sbírkou pixelů uspořádány do mřížky a jsou často označovány jako bitmapa. Množství dat potřebných k uložení těchto pixelů bude záviset na počtu barev, které je obrazový formát schopen zobrazit. Bez jakékoli komprese se velikost rastrového souboru může rychle zvětšit, a proto většina moderních obrazových formátů implementuje nějaký druh komprese, ať už je to ztrátový nebo bezztrátový komprese. Oba odvádějí dobrou práci při výrazném snížení velikosti rastrového souboru.

Každý pixel je typicky reprezentován červenou, zelenou a modrou složkou (RGB). Počet bitů použitých k reprezentaci těchto RGB složek se označuje jako bity na pixel (bpp), kde čím vyšší jsou bity na pixel, tím více barev lze použít a také tím větší je výsledná velikost souboru rastrového obrázku. Počet bitů na pixel určuje, kolik jedinečných barev může být reprezentováno v rastrovém formátu. Například formát rastrového obrázku, který používá 12 bitů na pixel, může mít maximálně 4096 barev.

Aby byla umožněna větší flexibilita v barvách, které lze použít, mnoho dřívějších rastrových formátů implementovalo indexované barevné palety, díky nimž by obrázek byl schopen zobrazit až 256 barev z celkového počtu 16,7 milionů barev (některé starší formáty budou podporovat méně barev). Tento přístup v kombinaci s odlišným algoritmem, jako je např Floyd-Steinberg odlišný algoritmus umožnil dobrou kvalitu obrazu při ukládání plnobarevných fotografií.

Snímek obrazovky z videohry založené na tanku

Snímek obrazovky z videohry založené na tanku

Rastrový soubor ze starého počítače Acorn Archimedes

Rastrový soubor ze starého počítače Acorn Archimedes

Rastrový obrázek videohry uložený jako PNG

Rastrový obrázek videohry uložený jako PNG

Chcete-li získat další informace o formátech obrázků, diskutujeme o různých režimech komprese v těchto dvou článcích o ztrátový a bezztrátový komprese.

© 2024 ImageToStl. Převeďte své soubory PNG a JPG na 3D soubory STL.

Your files are ready to download!