čeština ▼

Rastrový obrázek

Rastrový obrázek, také známý jako bitmapový obrázek, je dvourozměrná reprezentace obrázku nebo grafiky složená z jednotlivých pixelů. Je to jeden z primárních formátů používaných k ukládání a zobrazování digitálních obrázků. Rastrový obrázek se skládá z mřížky malých čtvercových pixelů, z nichž každý má svou vlastní barvu nebo hodnotu ve stupních šedi. Po zkombinování tvoří tyto pixely kompletní obrázek.

Pojem "rastr" se týká vzoru skenování používaného v tradičních obrazovkách s katodovou trubicí (CRT), kde se elektronový paprsek pohybuje horizontálně přes každý řádek a poté vertikálně dolů k dalšímu řádku. Tento vzor skenování se zrcadlí ve struktuře rastrového obrázku, přičemž poloha každého pixelu je určena jeho řádkem a sloupcem v mřížce.

Rozlišení rastrového obrázku je definováno počtem pixelů, které obsahuje. Vyšší rozlišení mají více pixelů na jednotku plochy, což vede k větším detailům a ostrosti. Zvýšení rozlišení však také zvětší velikost souboru, protože k uložení informací o barvě každého pixelu je potřeba více dat.

Důležitou vlastností rastrových obrázků je jejich neschopnost škálovat bez ztráty kvality. Vzhledem k tomu, že každý pixel představuje určitou hodnotu barvy, zvětšení rastrového obrázku způsobí, že se jednotlivé pixely stanou viditelnějšími, což má za následek ztrátu ostrosti a pixelace. Naproti tomu zmenšení velikosti rastrového obrázku obecně nevede ke ztrátě kvality, protože pixely lze kombinovat a zprůměrovat, aby se vytvořila vizuálně přijatelná reprezentace.

Rastrové obrázky se běžně používají v různých aplikacích, včetně digitální fotografie, webové grafiky a digitálního umění. Jsou vhodné pro znázornění složitých a detailních scén, jako jsou fotografie, díky své schopnosti zachytit jemné barevné variace a složité detaily. Pro grafiku, která vyžaduje škálovatelnost a ostrost v různých velikostech, jsou však preferovány vektorové obrázky, které se skládají z matematických cest a tvarů.

© 2023 ImageToStl. Převeďte své obrázky do 3D mesh souborů.