Melayu ▼

NURBS

NURBS, akronim untuk Non-Uniform Rational B-Slines, ialah perwakilan matematik yang digunakan dalam grafik komputer dan pemodelan 3D untuk menerangkan lengkung dan permukaan licin. NURBS menyediakan cara yang fleksibel dan tepat untuk mentakrifkan bentuk kompleks dengan lengkung yang mengalir dengan lancar antara titik kawalan. Lengkung dan permukaan ini digunakan secara meluas dalam pelbagai industri, termasuk reka bentuk automotif, kejuruteraan aeroangkasa dan reka bentuk perindustrian.

Pada terasnya, NURBS ialah algoritma matematik yang mentakrifkan lengkung dan permukaan dengan menggabungkan berbilang fungsi asas B-spline. B-splines ialah fungsi polinomial tertakrif sekeping yang mengawal bentuk lengkung atau permukaan. Aspek "tidak seragam" NURBS bermakna jarak antara titik kawalan boleh diubah, membolehkan lebih kawalan ke atas bentuk dan kelengkungan objek yang dimodelkan.

Bahagian "rasional" NURBS merujuk kepada penggunaan koordinat homogen. Setiap titik kawalan dalam NURBS mempunyai berat yang berkaitan yang mempengaruhi pengaruhnya pada bentuk lengkung atau permukaan. Pemberat ini memperkenalkan faktor penskalaan, membolehkan kawalan tepat ke atas kedudukan dan bentuk objek NURBS. Mekanisme pemberat ini amat berguna untuk mencipta peralihan yang lancar dan bentuk yang kompleks.

NURBS memberikan beberapa kelebihan berbanding perwakilan lengkung dan permukaan yang lain. Mereka membenarkan kawalan tepat terhadap bentuk, kelengkungan, dan kesinambungan objek yang dimodelkan. NURBS boleh mewakili kedua-dua bentuk ringkas dan sangat kompleks dengan tepat dengan bilangan titik kawalan yang agak kecil. Selain itu, NURBS boleh dimanipulasi dan diubah suai dengan mudah, menjadikannya sesuai untuk proses reka bentuk interaktif. Kepelbagaian dan penggunaan meluas dalam grafik komputer menjadikan NURBS sebagai alat penting untuk mencipta model dan animasi yang realistik dan menarik secara visual.

© 2023 ImejToStl. Menukar gambar anda kepada 3D mesh files