Tiếng Việt ▼

NURBS

NURBS, từ viết tắt của Non-Uniform Rational B-Splines, là các biểu diễn toán học được sử dụng trong đồ họa máy tính và mô hình 3D để mô tả các đường cong và bề mặt nhẵn. NURBS cung cấp một cách linh hoạt và chính xác để xác định các hình dạng phức tạp với các đường cong chạy trơn tru giữa các điểm kiểm soát. Những đường cong và bề mặt này được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành khác nhau, bao gồm thiết kế ô tô, kỹ thuật hàng không vũ trụ và thiết kế công nghiệp.

Về cốt lõi, NURBS là một thuật toán toán học xác định các đường cong và bề mặt bằng cách kết hợp nhiều hàm cơ sở B-spline với nhau. B-splines là các hàm đa thức được xác định theo từng phần điều khiển hình dạng của đường cong hoặc bề mặt. Khía cạnh "không đồng nhất" của NURBS có nghĩa là khoảng cách giữa các điểm kiểm soát có thể thay đổi, cho phép kiểm soát nhiều hơn hình dạng và độ cong của đối tượng được lập mô hình.

Phần "hợp lý" của NURBS đề cập đến việc sử dụng các tọa độ đồng nhất. Mỗi điểm kiểm soát trong NURBS có một trọng số liên quan ảnh hưởng đến ảnh hưởng của nó đối với hình dạng của đường cong hoặc bề mặt. Các trọng số này giới thiệu một hệ số tỷ lệ, cho phép kiểm soát chính xác vị trí và hình dạng của đối tượng NURBS. Cơ chế tạo trọng số này đặc biệt hữu ích để tạo hiệu ứng chuyển tiếp mượt mà và hình dạng phức tạp.

NURBS cung cấp một số lợi thế so với các biểu diễn bề mặt và đường cong khác. Chúng cho phép kiểm soát chính xác hình dạng, độ cong và tính liên tục của đối tượng được mô hình hóa. NURBS có thể thể hiện chính xác cả hình dạng đơn giản và phức tạp cao với số lượng điểm kiểm soát tương đối nhỏ. Ngoài ra, NURBS có thể dễ dàng thao tác và sửa đổi, khiến chúng trở nên lý tưởng cho các quy trình thiết kế tương tác. Tính linh hoạt và khả năng áp dụng rộng rãi của chúng trong đồ họa máy tính khiến NURBS trở thành một công cụ thiết yếu để tạo các mô hình và hoạt ảnh chân thực và hấp dẫn về mặt hình ảnh.

© 2023 ImageToStl. Chuyển đổi tệp PNG và JPG của bạn thành tệp 3D STL.