Buat Peta Ketinggian 3D

Berikut ialah alat yang berguna untuk menukar imej peta ketinggian kepada model peta ketinggian 3D penuh (atau ketinggian). Alat ini menyokong imej warna dan skala kelabu, dan anda boleh mengkonfigurasi sifat warna untuk memperhalusi cara imej anda ditafsirkan oleh alat tersebut. Pilih daripada salah satu daripada banyak format model 3D untuk menyimpan peta ketinggian anda, seperti BLEND Blender, PLY, STL dan banyak lagi.

Alat ini menggunakan warna bucu atau muka untuk mewakili maklumat warna dan bukannya tekstur. Kelebihan ini ialah ia menyediakan lebih banyak keserasian dengan format 3D yang tidak menyokong tekstur. Jika format model 3D yang dipilih tidak menyokong bucu atau muka berwarna, model yang dihasilkan tidak akan mengandungi sebarang maklumat warna.

© 2024 ImageToStl. Tukar Fail PNG dan JPG anda kepada fail STL 3D.

Your files are ready to download!