Høydekart

En høydekartfil er et todimensjonalt bilde som brukes innen terrengkartlegging og kan komme i en rekke bildefilformater, men for å sikre nøyaktighet, tapsfri format som f.eks PNG brukes vanligvis. Høydekartet inneholder piksler hvis farger brukes til å representere terrenghøyde, og dette kan gjøres med enten gråtoner eller fullfargepiksler. Høydekart kan brukes til å lage 3D terrenghøydemodeller, og vår verktøy for å lage høydekartmodeller kan brukes til dette formålet.

Gråtonehøydekart

Med et høydekart i gråtoner representerer svart det laveste punktet i terrenget og hvitt representerer det høyeste, og alle nyansene i mellom vil bli beregnet proporsjonalt. Når du konverterer et gråtonehøydekart til en 3D-modell, beregnes piksellysstyrken til gråtonepikselen som en høyde i millimeter og blir deretter kartlagt direkte til høyden til det tilsvarende punktet i 3D-modellen.

Fargehøydekart

Med fargehøydekart beregnes terrenghøyden basert på fargenyansen til hver piksel. For eksempel brukes blått for terrenget på lavere nivå, med mørkere blått for de laveste punktene, og rødt brukes for de høyeste punktene. Hvis du lager en 3D-modell basert på et fargehøydekart, konverteres pikselnyansen til millimeter og legges deretter til 3D-modellen.

Eksempel på høydekart

Her er to eksempler på bildefiler for høydekart, en gråtone og den andre et terrenghøydekart i full farge, sammen med en 3D-modell laget fra fargehøydekartet:

Fargehøydekart bildefil

Fargehøydekart bildefil

Fargehøydekartbilde konvertert til en 3D-modell

Fargehøydekartbilde konvertert til en 3D-modell

© 2024 ImageToStl. Konverter PNG- og JPG-filer til 3D STL-filer.

Your files are ready to download!