Výšková mapa

Soubor s výškovou mapou je dvourozměrný obrázek používaný v oblasti mapování terénu a může mít řadu formátů obrázkových souborů, i když pro zajištění přesnosti bezztrátový formátu jako např PNG se obvykle používá. Výšková mapa obsahuje pixely, jejichž barvy se používají k reprezentaci výšky terénu, a to lze provést pomocí pixelů ve stupních šedi nebo plnobarevných pixelů. Výškové mapy lze použít k vytvoření 3D výškových modelů terénu a našich nástroj pro tvorbu modelu výškové mapy lze k tomuto účelu použít.

Výškové mapy ve stupních šedi

U výškové mapy ve stupních šedi černá představuje nejnižší bod terénu a bílá představuje nejvyšší a všechny odstíny mezi nimi budou proporcionálně vypočítány. Při převodu výškové mapy ve stupních šedi na 3D model se jas pixelu ve stupních šedi vypočítá jako výška v milimetrech a poté se mapuje přímo na výšku odpovídajícího bodu v rámci 3D modelu.

Barevné výškové mapy

U barevných výškových map se výška terénu vypočítává na základě barevného odstínu každého pixelu. Například modrá se používá pro terén nižší úrovně, tmavší modrá se používá pro nejnižší body a červená se používá pro nejvyšší body. Při vytváření 3D modelu založeného na barevné mapě výšky se odstín pixelů převede na milimetry a poté se přidá do 3D modelu.

Příklad výškových map

Zde jsou dva příklady obrazových souborů s výškovou mapou, jeden ve stupních šedi a druhý s plnobarevnou výškovou mapou terénu, spolu s 3D modelem vytvořeným z barevné výškové mapy:

Obrazový soubor barevné mapy výšky

Obrazový soubor barevné mapy výšky

Barevný obrázek výškové mapy převedený na 3D model

Barevný obrázek výškové mapy převedený na 3D model

© 2024 ImageToStl. Převeďte své soubory PNG a JPG na 3D soubory STL.

Your files are ready to download!