Χάρτης ύψους

Ένα αρχείο heightmap είναι μια δισδιάστατη εικόνα που χρησιμοποιείται στον τομέα της χαρτογράφησης εδάφους και μπορεί να διατεθεί σε διάφορες μορφές αρχείων εικόνας, αν και για να διασφαλιστεί η ακρίβεια, χωρίς απώλειες μορφή όπως PNG χρησιμοποιείται συνήθως. Ο χάρτης ύψους περιέχει εικονοστοιχεία των οποίων τα χρώματα χρησιμοποιούνται για να αναπαραστήσουν το ύψος του εδάφους και αυτό μπορεί να γίνει με εικονοστοιχεία κλίμακας του γκρι ή με έγχρωμα εικονοστοιχεία. Οι χάρτες ύψους μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων υψομέτρου εδάφους και το δικό μας Εργαλείο δημιουργίας μοντέλου heightmap μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό.

Χάρτες ύψους σε κλίμακα του γκρι

Με έναν χάρτη ύψους κλίμακας του γκρι, το μαύρο αντιπροσωπεύει το χαμηλότερο σημείο του εδάφους και το λευκό το υψηλότερο και όλες οι αποχρώσεις στο ενδιάμεσο θα υπολογίζονται αναλογικά. Κατά τη μετατροπή ενός χάρτη ύψους κλίμακας του γκρι σε μοντέλο 3D, η φωτεινότητα των εικονοστοιχείων του εικονοστοιχείου κλίμακας του γκρι υπολογίζεται ως ύψος σε χιλιοστά και στη συνέχεια αντιστοιχίζεται απευθείας στο ύψος του αντίστοιχου σημείου στο τρισδιάστατο μοντέλο.

Έγχρωμοι χάρτες ύψους

Με τους χρωματικούς χάρτες ύψους, το ύψος του εδάφους υπολογίζεται με βάση τη χρωματική απόχρωση κάθε pixel. Για παράδειγμα, το μπλε χρησιμοποιείται για το έδαφος χαμηλότερου επιπέδου, με πιο σκούρο μπλε για τα χαμηλότερα σημεία και το κόκκινο για τα ψηλότερα σημεία. Εάν δημιουργείτε ένα τρισδιάστατο μοντέλο με βάση έναν χάρτη ύψους χρώματος, η απόχρωση pixel μετατρέπεται σε χιλιοστά και στη συνέχεια προστίθεται στο τρισδιάστατο μοντέλο.

Παραδείγματα χαρτών ύψους

Ακολουθούν δύο παραδείγματα αρχείων εικόνας ύψους, το ένα σε κλίμακα του γκρι και το άλλο ένας έγχρωμος χάρτης ύψους εδάφους, μαζί με ένα τρισδιάστατο μοντέλο που δημιουργήθηκε από τον χρωματικό χάρτη ύψους:

Αρχείο εικόνας χάρτη ύψους χρώματος

Αρχείο εικόνας χάρτη ύψους χρώματος

Έγχρωμη εικόνα χάρτη ύψους που μετατράπηκε σε τρισδιάστατο μοντέλο

Έγχρωμη εικόνα χάρτη ύψους που μετατράπηκε σε τρισδιάστατο μοντέλο

© 2024 ImageToStl. Μετατρέψτε τα αρχεία PNG και JPG σε αρχεία 3D STL.

Your files are ready to download!