Korkeuskartta

Korkeuskarttatiedosto on kaksiulotteinen kuva, jota käytetään maaston kartoituksessa ja joka voi olla useissa kuvatiedostomuodoissa, mutta tarkkuuden varmistamiseksi häviötön muoto, kuten PNG käytetään yleensä. Korkeuskartta sisältää pikseleitä, joiden värejä käytetään edustamaan maaston korkeutta, ja tämä voidaan tehdä joko harmaasävy- tai täysväripikseleillä. Korkeuskarttojen avulla voidaan luoda 3D-maaston korkeusmalleja ja meidän korkeuskartan mallin luontityökalu voidaan käyttää tähän tarkoitukseen.

Harmaasävykorkeuskartat

Harmaasävykorkeuskartassa musta edustaa maaston alinta pistettä ja valkoinen korkeinta pistettä, ja kaikki niiden välissä olevat sävyt lasketaan suhteellisesti. Kun harmaasävykorkeuskartta muunnetaan 3D-malliksi, harmaasävypikselin pikselin kirkkaus lasketaan korkeudeksi millimetreinä ja kartoitetaan sitten suoraan vastaavan pisteen korkeuteen 3D-mallissa.

Värikorkeuskartat

Värikorkeuskartoilla maaston korkeus lasketaan kunkin pikselin värisävyn perusteella. Esimerkiksi sinistä käytetään alemman tason maastossa, tummempaa sinistä käytetään alimmissa pisteissä ja punaista korkeimpiin kohtiin. Jos luot 3D-mallin värin korkeuskartan perusteella, pikselin sävy muunnetaan millimetreiksi ja lisätään sitten 3D-malliin.

Esimerkki korkeuskartoista

Tässä on kaksi esimerkkiä korkeuskarttakuvatiedostosta, joista toinen on harmaasävyinen ja toinen värillinen maaston korkeuskartta, sekä värillisestä korkeuskartasta luotu 3D-malli:

Värillinen korkeuskarttakuvatiedosto

Värillinen korkeuskarttakuvatiedosto

Värillinen korkeuskarttakuva muutettu 3D-malliksi

Värillinen korkeuskarttakuva muutettu 3D-malliksi

© 2024 ImageToStl. Muunna PNG- ja JPG-tiedostosi 3D STL -tiedostoiksi.

Your files are ready to download!