Twitter

Wyświetl Pliki X 3D Online

Użyj tego bezpłatnego narzędzia do przeglądania plików 3D X online bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania.

Nasze narzędzie może załadować większość plików binarnych i tekstowych X. Jeśli chcesz przekonwertować pliki obrazów 2D na pliki 3D STL, mamy narzędzie do konwersji 2D na 3D.

Jak wyświetlić plik X online?

Oto 2 proste kroki, aby wyświetlić plik X w dowolnej przeglądarce internetowej.

Prześlij plik X

Prześlij plik X

Kliknij przycisk „Prześlij plik” i wybierz plik X do przesłania. Maksymalny rozmiar pliku to 100 MB.

Zobacz swój X

Zobacz swój X

Po przetworzeniu plik X zostanie wyświetlony w przeglądarce internetowej.