Twitter

Wyświetl Pliki X3D 3D Online

Użyj tego bezpłatnego narzędzia do przeglądania plików 3D X3D online bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania.

Nasze narzędzie może załadować większość plików binarnych i tekstowych X3D. Jeśli chcesz przekonwertować pliki obrazów 2D na pliki 3D STL, mamy narzędzie do konwersji 2D na 3D.

Jak wyświetlić plik X3D online?

Oto 2 proste kroki, aby wyświetlić plik X3D w dowolnej przeglądarce internetowej.

Prześlij plik X3D

Prześlij plik X3D

Kliknij przycisk „Prześlij plik” i wybierz plik X3D do przesłania. Maksymalny rozmiar pliku to 100 MB.

Zobacz swój X3D

Zobacz swój X3D

Po przetworzeniu plik X3D zostanie wyświetlony w przeglądarce internetowej.