Twitter

Wyświetl Pliki VRML 3D Online

Użyj tego bezpłatnego narzędzia do przeglądania plików 3D VRML online bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania.

Nasze narzędzie może załadować większość plików binarnych i tekstowych VRML. Jeśli chcesz przekonwertować pliki obrazów 2D na pliki 3D STL, mamy narzędzie do konwersji 2D na 3D.

Jak wyświetlić plik VRML online?

Oto 2 proste kroki, aby wyświetlić plik VRML w dowolnej przeglądarce internetowej.

Prześlij plik VRML

Prześlij plik VRML

Kliknij przycisk „Prześlij plik” i wybierz plik VRML do przesłania. Maksymalny rozmiar pliku to 100 MB.

Zobacz swój VRML

Zobacz swój VRML

Po przetworzeniu plik VRML zostanie wyświetlony w przeglądarce internetowej.