כל סוגי הקבצים הנתמכים

הנה רשימה מלאה של כל פורמטי הקבצים הנתמכים על ידי כלי ההמרה שלנו, ממוינים בסדר אלפביתי לפי סיומת קובץ. הרשימה כוללת קישור לעמוד המפרט את כלי ההמרה הזמינים עבור כל סוג קובץ. אם יש לך קובץ שאינו מופיע כאן ואתה רוצה שנפתח עבורו תמיכה, בבקשה מלא את טופס המשוב המקוון שלנו, ליידע אותנו באיזה סוג הקובץ תרצה שנתמוך.

פורמט קובץשם מלאסוּגכְּלִי
123DXAutodesk 123DCAD123DX ממירים
3DMRhinoceros 3Dדגם תלת מימד3DM ממירים
3DS3D Studio Meshדגם תלת מימד3DS ממירים
3MF3D Manufacturing Formatדגם תלת מימד3MF ממירים
7Z7z Archiveארכיון7Z ממירים
ABCAlembicדגם תלת מימדABC ממירים
AIAdobe IllustratorוֶקטוֹרAI ממירים
AMFAdditive Manufacturing Fileדגם תלת מימדAMF ממירים
ASEAscii Scene Exportדגם תלת מימדASE ממירים
AVIFAV1 Image File FormatתמונהAVIF ממירים
BLENDBlenderדגם תלת מימדBLEND ממירים
BMPBitmap Image FileתמונהBMP ממירים
BVHBounding Volume Hierarchyדגם תלת מימדBVH ממירים
CCXCorel DrawוֶקטוֹרCCX ממירים
CDRCorel DrawוֶקטוֹרCDR ממירים
CDTCorel DrawוֶקטוֹרCDT ממירים
CMXCorel DrawוֶקטוֹרCMX ממירים
CSVComma-separated ValuesמסמךCSV ממירים
CTMOpenCTMדגם תלת מימדCTM ממירים
CURMicrosoft Cursor IconתמונהCUR ממירים
DAECOLLADA - Collaborative Design Activityדגם תלת מימדDAE ממירים
Data Uri (TXT)Data URI SchemeמסמךData Uri (TXT) ממירים
DCMDigital Imaging and Communications in Medicine (DICOM)תמונהDCM ממירים
DDSDirectDraw SurfaceתמונהDDS ממירים
DOCXMicrosoft Word DocumentמסמךDOCX ממירים
DPXDigital Picture ExchangeתמונהDPX ממירים
DWGDrawingCADDWG ממירים
DXFDrawing Exchange FormatCADDXF ממירים
EMFWindows Enhanced MetafileוֶקטוֹרEMF ממירים
EPSEncapsulated PostScriptוֶקטוֹרEPS ממירים
EPUBePubספר אלקטרוניEPUB ממירים
EXROpenEXRתמונהEXR ממירים
F3DFusion 360CADF3D ממירים
FAXGroup 3 FAXתמונהFAX ממירים
FBXAutodesk Filmboxדגם תלת מימדFBX ממירים
GIFGraphics Interchange FormatתמונהGIF ממירים
GLBGraphics Language Transmission Formatדגם תלת מימדGLB ממירים
GLTFGraphics Language Transmission Formatדגם תלת מימדGLTF ממירים
HDRRadiance RGBEתמונהHDR ממירים
HEICHigh Efficiency Image File FormatתמונהHEIC ממירים
HEIFHigh Efficiency Image File FormatתמונהHEIF ממירים
HTMLHyperText Markup LanguageמסמךHTML ממירים
ICOIconתמונהICO ממירים
IFCIndustry Foundation Classesדגם תלת מימדIFC ממירים
IGESInitial Graphics Exchange SpecificationCADIGES ממירים
IGSInitial Graphics Exchange SpecificationCADIGS ממירים
JFIJoint Photographic Experts GroupתמונהJFI ממירים
JFIFJoint Photographic Experts GroupתמונהJFIF ממירים
JP2JPEG-2000תמונהJP2 ממירים
JPEGJoint Photographic Experts GroupתמונהJPEG ממירים
JPGJoint Photographic Experts GroupתמונהJPG ממירים
KMZKeyhole Markup Languageדגם תלת מימדKMZ ממירים
LDRAWLego Modelדגם תלת מימדLDRAW ממירים
LWOLightWave Object Fileדגם תלת מימדLWO ממירים
MAXAutodesk 3ds Maxדגם תלת מימדMAX ממירים
MD2Quake II Modelדגם תלת מימדMD2 ממירים
OBJWavefrontדגם תלת מימדOBJ ממירים
OFFObject File Formatדגם תלת מימדOFF ממירים
PBMPortable bitmapתמונהPBM ממירים
PCDPoint Cloud Libraryדגם תלת מימדPCD ממירים
PCXPicture ExchangeתמונהPCX ממירים
PDBProtein Data Bankדגם תלת מימדPDB ממירים
PDFPortable Document FormatמסמךPDF ממירים
PFMPortable float mapתמונהPFM ממירים
PGMPortable graymap formatתמונהPGM ממירים
PICTQuickDraw/PICTתמונהPICT ממירים
PLYStanford Triangle Formatדגם תלת מימדPLY ממירים
PNGPortable Network GraphicsתמונהPNG ממירים
PNMPortable anymapתמונהPNM ממירים
PPMPortable pixmap formatתמונהPPM ממירים
PSPostScriptוֶקטוֹרPS ממירים
PSBAdobe PhotoshopתמונהPSB ממירים
PSDAdobe PhotoshopתמונהPSD ממירים
PTXPoint Cloudדגם תלת מימדPTX ממירים
RARWinRARארכיוןRAR ממירים
RGBRaw red, green, and blueתמונהRGB ממירים
RGBARaw red, green, blue, and alphaתמונהRGBA ממירים
SCADOpenSCADCADSCAD ממירים
SGIIrix RGBתמונהSGI ממירים
SKPSketchUpדגם תלת מימדSKP ממירים
SLDPRTSolidWorksCADSLDPRT ממירים
STEPSTEP-Fileדגם תלת מימדSTEP ממירים
STLStandard Triangle Languageדגם תלת מימדSTL ממירים
STPSTEP-Fileדגם תלת מימדSTP ממירים
SUNSUN RasterfileתמונהSUN ממירים
SVGScalable Vector GraphicsוֶקטוֹרSVG ממירים
TARTARארכיוןTAR ממירים
TGATruevision TGAתמונהTGA ממירים
TIFTag Image File FormatתמונהTIF ממירים
TIFFTag Image File FormatתמונהTIFF ממירים
TILTTilt Brushדגם תלת מימדTILT ממירים
TXTPlain Text FileמסמךTXT ממירים
U3DUniversal 3Dדגם תלת מימדU3D ממירים
USDUniversal Scene Descriptionדגם תלת מימדUSD ממירים
UYVYInterleaved YUVתמונהUYVY ממירים
VDXMicrosoft VisioוֶקטוֹרVDX ממירים
VOXMagicaVoxel Sceneדגם תלת מימדVOX ממירים
VRMLVirtual Reality Modeling Languageדגם תלת מימדVRML ממירים
VSDMicrosoft VisioוֶקטוֹרVSD ממירים
VSDMMicrosoft VisioוֶקטוֹרVSDM ממירים
VSDXMicrosoft VisioוֶקטוֹרVSDX ממירים
VTKVisualization Toolkitדגם תלת מימדVTK ממירים
VTPVisualization Toolkitדגם תלת מימדVTP ממירים
WBMPWireless bitmapתמונהWBMP ממירים
WEBPWebPתמונהWEBP ממירים
WMFWindows MetafileוֶקטוֹרWMF ממירים
WPGWord Perfect GraphicsתמונהWPG ממירים
WRLVirtual Reality Modeling Languageדגם תלת מימדWRL ממירים
XDirect X Fileדגם תלת מימדX ממירים
X-PlaneOBJ8 X-Planeדגם תלת מימדX-Plane ממירים
X3DExtensible 3D Graphicsדגם תלת מימדX3D ממירים
XAMLExtensible Application Markup LanguageוֶקטוֹרXAML ממירים
XBMX Windows system bitmapתמונהXBM ממירים
XCFGIMP - eXperimental Computing FacilityתמונהXCF ממירים
XLSXMicrosoft Excel SpreadsheetמסמךXLSX ממירים
XPMX Windows system pixmapתמונהXPM ממירים
XWDX Windows system window dumpתמונהXWD ממירים
XYZPoint Cloudדגם תלת מימדXYZ ממירים
YUVCCIR 601תמונהYUV ממירים
ZIPZIP ArchiveארכיוןZIP ממירים

© 2024 ImageToStl. המר את קובצי ה-PNG וה-JPG שלך לקבצי STL תלת-ממדיים.

Your files are ready to download!