Stereolitografie

Stereolitografie nebo zkráceně SLA je typ procesu 3D tisku, který se používá pro vytváření vysoce detailních objektů z 3D modelu. Tiskárny SLA používají zásobník pryskyřice, který je vytvrzen pomocí velmi přesného laseru. Tiskárna SLA začne tisknout objekt zespodu a postupuje nahoru, přičemž tiskne objekt vrstvu po vrstvě, dokud není objekt dokončen. Přesnost laseru umožňuje vytvářet velmi detailní objekty pomocí přístupu vrstva po vrstvě, což vytváří méně nápadné schodišťový efekt na konečném vytištěném objektu ve srovnání s jinými typy tiskáren, jako je Fused Deposition Modeling (FDM).

S tiskem SLA může tisk objektu trvat déle ve srovnání s jinými procesy 3D tisku, jako je FDM, ale kvalita a hladkost hotového výrobku je mnohem vyšší, než čeho lze dosáhnout pomocí procesu FDM. Jednou nevýhodou SLA je, že tištěné objekty nemají sílu objektů tištěných pomocí metod FDM nebo selektivního laserového sintrování (SLS) a také objemy sestavení tiskáren SLA bývají mnohem menší než tiskáren FDM.

Software 3D Slicer

Než se dostaneme k tomu, co software slicer dělá, je důležité zkontrolovat, zda máte soubor 3D modelu, který je ve formátu kompatibilním se softwarem slicer pro 3D tisk. STL a 3MF formáty jsou obvykle podporovány; pokud 3D model není v žádném z těchto formátů, náš STL převodníky umí převést soubor do požadovaného formátu.

Software Slicer, jak jeho název napovídá, vezme soubor 3D modelu a rozdělí ho na vrstvy na základě nakonfigurovaných nastavení softwaru slicer. Když je soubor načten do softwaru slicer, je připraven k odeslání do 3D tiskárny. Aby 3D tiskárna mohla objekt vytisknout, potřebuje nízkoúrovňové instrukce ze softwaru slicer, které jí sdělí, kam přesunout tiskovou hlavu, kdy podávat plast, rychlost pohybu hlavy a další. Tyto informace jsou obvykle uloženy v souboru GCODE. Toto je hlavní účel softwaru slicer: vzít 3D model uložený ve standardním formátu souboru, jako je STL, a převést jej na tuto sekvenci instrukcí v GCODE, aby na ně mohla 3D tiskárna reagovat.

© 2024 ImageToStl. Převeďte své soubory PNG a JPG na 3D soubory STL.

Your files are ready to download!