čeština ▼

Často kladené otázky

Co tento nástroj dělá?

Náš nástroj převádí obrázek (bitmap) do 3D geometrie, která se pak uloží se do typického .STL formátu.

Je použití zdarma?

Ano. Náš nástroj pro převod je 100% zdarma.

Jaké soubory podporuje?

Nástroj umí převést nejběžnější formáty obrázku, například PNG a JPG. Výstup je v .STL formátu, který může být použit ve většině 3D grafických aplikací.

Co je soubor .stl?

Formát STL zachycuje nestrukturovanou triangulovanou plochu trojúhelníků pomocí kartézského systému souřadnic (3D). STL soubory neobsahují žádné informace o měřítku, jednotky jsou libovolné.

Jak tento nástroj interpretuje pixelová data obrázku?

3G geometrie je vytvořena na základě prosvětlení pixelu ve zdrojovém obrázku. Například při použití výchozích nastavení nástroje bude černý pixel představovat 3D pixel o výšce 0mm a bílý pixel bude představovat 3D pixel o výšce 10mm. Barvy mezi těmito hodnotami budou převedeny na 3D pixel uvnitř tohoto rozpětí.

Co dělá funkce „invertovat výstup“?

Tato volba převrací rozsah konverze černé do bílé, takže při této možnosti bude černý pixel vykreslen jako 3D pixel s 10mm na výšku a bílý pixel bude vykreslen s 0 mm na výšku.

Jak kontrolu detail modelu?

Volba „Detail“ umožňuje kontrolovat rozlišení vytvořeného souboru STL. Nejméně detailů rychle model vygeneruje a soubor bude mít menší velikost. Možnost Vysoká míra detailů se bude zpracovávat déle a soubory ke stažení mohou být pak velmi velké.

Co dělá funkce „povolit vyhlazení“?

S touto volbou se konvertor pokusí odstranit nebo zmírnit případné výstupky či hroty ve výsledném 3D modelu. Hroty jsou obvykle způsobeny vysokým kontrastem sousedních pixelů ve zdrojovém obrázku.

© 2023 ImageToStl. Převeďte své obrázky do 3D mesh souborů.